Integritetspolicy

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Vårt främsta syfte med insamlande av personuppgifter är att kunna erbjuda dig en anpassad tjänst och att leverera en bättre tjänst och mer relevant innehåll. Vi använder de uppgifter vi samlar in till att ge dig information eller tjänster du efterfrågar och för att förstå våra besökare bättre. För att uppnå detta analyserar vi uppgifter om besökares demografiska förhållanden, intressen och beteende utifrån de uppgifter vi erhåller från vår webbplats. Forskning och analys utförs på en sammanslagen nivå och är inte avsedd att identifiera enskilda besökare.

Kontaktformulär

När besökare skickar in personuppgifter via formulär på hemsidan sparas detta hemsidans databas och används för att upprätthålla kontakt med besökaren.
Laggrund: Intresseavvägning