GDPR – Dataskyddsförordningen – Information och tips

Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), börjar gälla den 25 maj 2018.

Förhoppningsvis är du redan igång med det arbete som behövs för att förbereda ditt företag inför denna nya lag. Har du följt Personuppgiftslagen (PUL) till punkt och pricka så är det inte mycket nytt i denna nya lag som ersätter PUL, men oavsett så kommer här kort information och tips till dig som företag.

Guider

Vill du få en kort sammanfattning av vad GDPR är rekommenderar jag att du tittar på denna videon:

Om du vill få en mer utförligare genomgång av GDPR rekommenderar jag denna serie av videor från Cygate:

Verktyg

Det finns flera verktyg som kan hjälpa dig att få överblick och kontroll över hur ditt företag hanterar personuppgifter. Nedan listar jag några och vilka syften de fyller.

GDPR Hero

Denna webbaserade applikation kan du använda för att kartlägga och dokumentera alla kategorier av personuppgifter samt vilka personuppgifter varje kategori hanterar.
Genom ett automatiserat rapportverktyg kan du enkelt få utskrivet många delar av en kategori på ett strukturerat sätt, som du sen kan ha nytta av i informationsutlämnande till registrerade (personer/kunder/användare). Jag har själv använt detta program på några av mina kunder och det lämpar sig bäst till de företag som har anställda.

Läs mer här

MittGDPR

Har du ett företag utan anställda rekommenderar jag dig att kontakta mig eller Stina Deurell via www.mittgdpr.se då vi utvecklar ett program anpassat för mindre företag utan anställda. Det finns nämligen fler krav och mer information som behövs om du har anställda, än om du bara är själv i ditt företag. Hör gärna av dig om du vill veta mer.

Läs mer här

Easy GDPR

Baserar du informationsinhämtning på den lagliga grunden för samtycke bör du titta närmare på denna applikation. Den är framtagen för dig som på ett enkelt och smidigt sätt vill hantera de dagliga göromålen kopplade till personuppgiftshantering och fokuserar på två områden:

  • Ärendehantering för personuppgiftsärenden
  • Hantering och lagring av samtycke

Läs mer här

Juridisk hjälp

Företagarna

För dig som är med i Företagarna så erbjuder dom gratis juridisk telefonrådgivning och kraftigt rabatterade priser vid mer omfattande hjälp.

GDPR Hero / Sällberg & Co

GDPR Hero som främst är ett verktyg, erbjuder också gratis juridisk rådgivning i frågor kring just GDPR. Företaget bakom GDPR Hero är Sällberg & Co och det är dom du får prata med när du kontaktar GDPR Hero vid juridiska frågor.

 

Övrigt

Du kan läsa hela Dataskyddsförordningen här.

Lycka till och hör av dig om du har några frågor!

Kontakt