Tillägg för WordPress

Här hittar ni tillägg jag har utvecklat för WordPress. De flesta tilläggen har utvecklats när de har funnits ett behov hos en kund för en specifik funktion. I dessa fall har jag utvecklat ett tillägg och gjort det generellt användbart.

Shortcode Loan Calculator

Används för att räkna ut lånebelopp med ett multiplicerande värde.
Tillägget finns tillgänglig på WordPress.org här.

User Dropdown Menu

Skapar en Dropdown-meny baserad på Bootstrap 4 med stöd för inloggning och tilldelning av länkar till sidor.
Finns tillgänglig på WordPress.org här.

Har du ett tillägg du vill ha utvecklat eller hjälp med?

Hör av dig så kan vi prata mer!

Tillägg